Naši Proizvodi

BizniSoft

€10 / mesec

Po računaru - radnoj stanici
Sve funkcionalnosti su uključene u cenu

BizniSoft, naš osnovni proizvod, je poslovni program koji pokriva kompletno poslovanje preduzeća i drugih pravnih subjekata svih oblasti. Namenjen je svim tipovima preduzeća i preduzetnika, kao i knjigovodstvenim agencijama i preduzećima za vođenje poslovnih knjiga. Pored računovodstvenog aspekta koji je u BizniSoft-u doveden na sasvim novi nivo, BizniSoft pokriva sve poslovne procese uključujući komercijalni segment poslovanja, odnose sa klijentima, upravljanje internom i eksternom dokumentacijom, izveštavanje menadžmenta i slično.

BizniSoft POS

€10 / mesec

Po računaru - radnoj stanici
Sve funkcionalnosti su uključene u cenu
Rad na maloprodajnom mestu sa povezanim fiskalnim uređajem (fiskalne kase i fiskalni štampači) vrši se programom BizniSoft POS koji je sastavni deo BizniSoft sistema. Ova aplikacija pokriva celokupno poslovanje maloprodajnih objekata uključujući i prodajne akcije, loyalty i slično. U okviru ovog sistema podržano je i celokupno restoransko poslovanje (stolovi, prostori, nefiskalni štampači …).pornxxxmobile.net Veliki broj megamerketa i velikih sistema maloprodaja iz naše referentne liste garant su pouzdanosti ovog modula.

BizniSoft Live

€15 / mesec

Po istovremenoj konekciji
Izvršavanje na našim cloud serverima

U skladu sa zahtevima tržišta i tendencijom za rad u CLOUD-u razvili smo BizniSoft Live sistem koji vam omogućava da koristite BizniSoft (ukoliko imate odgovarajuću vezu sa internet-om) koji se izvršava u vašem browser-u bez potrebe da imate lokalno instaliran program. Ovo praktično znači da vašim podacima možete pristupati gde god imate internet vezu i sa bilo kog uređaja ili operativnog sistema (desktop ili laptop računar, tablet PC, mobilni telefoni, Windows, Linux, iOS, Android i slično). U ovom slučaju, podaci se nalaze na našim serverima koji se nalaze kod lokalnog internet servis provajdera (ISP).

BizniSoft Replication

€10 / mesec

Po klijentu za replikaciju
Troškovi implementacije su uključeni u cenu

Da bismo pokrili potrebe preduzeća koje imaju geografski dislocirane objekte razvili smo sistem za replikaciju podataka BizniSoft baze. Replikacija podataka funkcioniše tako što se za jedan dislocirani objekat kumuliraju promene na bazi koje se u samom ciklusus sinhronizacije šalju na naš server za replikaciju gde se obrađuju za potrebe BizniSoft Live sistema i skladište za slanje u ostalim dislociranim objektima firme, dok se istovremeno primaju razlike sa ostalih dislociranih objekata i/ili BizniSoft Live sistema. Ovaj sistem je, iako po svojoj prirodi vrlo kompleksan, potpuno automatizovan i veoma lak za upotrebu i predstavlja praktično neophodan alat u uslovima kada postoje dislocirani objekti firme (prodavnice,veleprodaje, magacini, predstavništva i slično).

BizniSoft WebService

BizniSoft Web Servis je sistem koji služi za povezivanje BizniSoft-a sa drugim programima i aplikacijama. U pitanju je SOAP komunikacija prilikom koje se razmenjuju JSON podaci u unapred definisanom formatu. BizniSoft Web Servis je neophodna komponenta za korišćenje naših proizvoda u okviru sistema “BizniSoft Android Assistant”. Za više tehničkih detalja možete pogledati našu web stranicu ili se obratiti našem Call Centru za podršku

BizniSoft Fiscal

BS Fiscal je vezni program (drajver) koga smo razvili kao podršku za rad sa najčešćim fiskalnim uređajima. BS Fiscal može biti sastavni deo BizniSoft POS aplikacije a može se koristiti i nezavisno kao podrška za rad za programe trećih proizvođača. BS Fiscal ima veoma moredan korisnički interfejs i u svojoj osnovnoj verziji podržava rad sa sledećim uređajima: Galeb FP/GP-550, Int Raster FP-600, Int Raster DP-05, Int Raster DP-25, Int Raster DP-35 a možete ga koristiti i za “direktno” programiranje i izdavanje fiskalnih isečaka bez povezivanja sa drugim programima.

BizniSoft Assistant

€10 / mesec

Po android uređaju
Data terminal, POS Assistant, POS Order

BizniSoft Assistant predstavlja skup funkcionalnost razvijenih za Android operativne sisteme (telefoni, tableti i ostali specifični uređaji) a koje služe kao podrška u radu sa BizniSoft aplikacijama. U okviru ovog sistema možete koristiti rad u režimu Data Terminala (popisi, ulaz i izlaz robe), POS Assistant (podrška u radu maloprodajnih objekata), Mobile order (naručivanje komercijalista na terenu), Merchardising (rad trgovačkih putnika), POS Order (naručivanje konobara u restoranima i kafićima) i slično.

Assistant - Order

€10 / mesec

Nadogradnja na BizniSoft Assistant
BizniSoft Assistant + Mobile Order

Assistant - Merchandising

€10 / mesec

Nadogradnja na Assistant - Order
BizniSoft Assistant - Order + Merchandising
BizniSoft se uvek distribuira kompletan - sa svim podržanim funkcionalnostima. Cena zavisi od broja računara / uređaja na kojima se proizvod koristi. Obračun se vrši unapred na period od 12 meseci. U cenu su uračunati troškovi kompletne tehničke podrške za period korišćenja. Minimalan broj licenci je 3. Naša cenovna politika je takva da ne postoje dodatne cenovne kategorije i usluge (konsultantski sat, programerski sat, cena podrške po minutu razgovora, rad na terenu, cena po kilometru, instalacija novih verzija i slično ...) tako da napred definisane cene predstavljaju sve ono što će klijent ikada plaćati. Izuzetak predstavlja jedino eventualna implementacija koja se na zahtev klijenta dogovara se nekim od distributera i naplaćuje se jednokratno. Cene su iskazane bez PDV. Plaćanje se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan fakturisanja.